Llegim en valencià

Avís legal

Els domini www.edicions96.com pertany a Edicions 96 SL, NIF B-96719059, amb domicili fiscal a Carcaixent, carrer 9 d’Octubre, 43. Edicions 96 SL es troba inscrita al registre mercantil de València, T.5965, Llibre 3271, F. 122, Sec. 8, F. Núm. V-57967, Inscripció 1.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquesta pàgina, així com també dels elements que conté (que inclouen, entre d’altres, textos, animacions, imatges, sons, àudio, vídeo, documents o programari), ja siga agafats individualment o conjunta, són de propietat exclusiva d’Edicions 96 SL o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels seus autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers. Tots els continguts estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial, i protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda prohibida la reproducció, utilització, modificació i distribució dels continguts en qualsevol tipus de suport (paper, CD-ROM, pàgines web) amb finalitats comercials sense el permís explícit d’Edicions 96 SL, així com la seua modificació o alteració.

S’autoritzen els enllaços des d’altres pàgines.