Projecte d'Acord

El projecte D´ACORD, entre altres objectius, pretén:

  • Intentar que l´alumnat nouvingut entre 8 i 12 anys puga adquirir un nivell mínim i general de domini del valencià.
  • Facilitar el procés d´ensenyament-aprenentatge d´aquest alumnat mitjançant la interacció dins de l´aula.
  • Possibilitar accions de solidaritat i respecte als altres dintre de l´àmbit escolar.
  • Acostar-se a la realitat de la integració de forma real i funcional i sempre com a recurs d´enriquiment.

Pots trobar els altres productes del PROJECTE D’ACORD: