Llegim en valencià

Salvador Ortells Miralles

Salvador Ortells Miralles

La seua tasca investigadora s’ha centrat especialment en l’obra de Joan Fuster. Entre altres treballs, ha coordinat el volum col·lectiu Joan Fuster, llibre a llibre. Diccionari bibliogràfic i s’ha encarregat d’editar l’antologia Joan Fuster recitable i el recull Poemes inèdits, de Joan Fuster. Ha publicat Veure dins els versos: la poesia de Joan Fuster a partir de la seua tesi doctoral. En l’actualitat és director de l’Espai Joan Fuster i coordinador de l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster.