Llegim en valencià

Salvador Ortells Miralles

La seua tasca investigadora s’ha centrat especialment en l’obra de Joan Fuster. Entre altres treballs, ha coordinat el volum col·lectiu Joan Fuster, llibre a llibre. Diccionari bibliogràfic i s’ha encarregat d’editar l’antologia Joan Fuster recitable i el recull Poemes inèdits, de Joan Fuster. Ha publicat Veure dins els versos: la poesia de Joan Fuster a partir de la seua tesi doctoral. En l’actualitat és director de l’Espai Joan Fuster i coordinador de l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster.