Llegim en valencià

Jaume Miquel Peidró

Jaume  Miquel Peidró

Jaume Miquel Peidró va nàixer a mitjans del segle passat -el XX- a la famosa ciutat del torró. Ha estat mestre d'escola i professor de secundària de geografia i d'història. Està casat amb Rosi, tots dos són pares d'una filla i un fill.

Ve de la literatura juvenil. Escriu, segons diu, cada dia, com li va ensenyar un dels seus mestres: l'Enric Valor i escriu, o això vol, seguint els consells d'un altre mestre seu: l'homenot de l'Empordà, al qual segueix, gairebé cada dia, entre els fulls de El quadern gris. De mica en mica, encara busca la tendror de la prosa d'una darrera mestra, aquella que ens va regalar Matèria de Bretanya.

Ara es dedica a la noble activitat de l'agricultura que ha estat herència familiar i es baralla amb les herbes, el vent i la secor per mantenir viva -junt amb altres llauradors- la creïlla de Xixona que és el que mengen en el cel els diumenges.