Llegim en valencià

Marc Torrecillas Planas

Marc Torrecillas Planas

Va estudiar disseny gràfic i il·lustració i en feu la seua professió. Cap als vint anys s’interessa per l’escriptura de relats breus, per la cultura popular i pel teatre i n’arriba a fer d’actor professional. Darrerament s’ha prodigat en l’escriptura de contes i d’obres de teatre, breus i llargues, les quals sovint dirigeix ell mateix.