Llegim en valencià

M. Carmen Agulló Díaz

Llicenciada en Psicologia i en Filosofia i CC de l’Educació. Doctora en Pedagogia. Professora titular del Departament ECHE de la UV. Investiga la història de l’educació al País Valencià (II República i franquisme), en especial de les dones, i la recuperació del patrimoni historicoeducatiu. És autora/coautora d’obres com Mestres valencianes republicanes; La depuración del magisterio valenciano; La renovació pedagògica al País Valencià; Antonia Maymón. Anarquista, maestra, naturista. Coordinadora de les vuit edicions de les Jornades d’Història de l’Educació Valenciana. Vicepresidenta de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l’IEC. Ha estat presidenta de l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida.